BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Zima v Botanickej záhrade

V krajinách s miernou klímou ako je aj Slovensko, zima predstavuje pre vegetáciu obdobie vegetačného odpočinku a prípravu na jar. 
Botanická záhrada v závislosti od charakteru klímy v tom ktorom roku je buď prikrytá „bielou perinou“ alebo je územím so suchou, chladnou zimou bez súvislej snehovej pokrývky.
Aj napriek uzimeným dňom život rastlín je zaujímavý, relatívne skrytý a utajený. Vnímavý návštevník botanickej záhrady v Košiciach môže obdivovať najmä dreviny.
LenPoSlovensku

Rozhľadňa Čerešenka

11-metrová kamenná Rozhľadňa Čerešenka je vzdialená 16 km od Košíc. Nachádza sa medzi obcami Chrastné a Čižatice v lokalite Košice – okolie. Vyhliadku vybudovalo Občianske združenie Čerešenka. Symbolizuje 700-té výročie bitky pri Rozhanovciach, ktorá sa uskutočnila 15. júna 1312.
LenPoSlovensku

Prírodný skvost Zádielsky kaňon

Slovensko je ozdobené mnohými kaňonmi, z ktorých najdlhším, najhlbším a najmohutnejším je Zádielsky kaňon. Nachádza sa na juhovýchode Slovenska vSlovenskom krase. Štátna prírodná rezervácia Zádielska dolina sa rozprestiera na hranici Košického a Rožňavského okresu. Najbližšie väčšie mesto je Moldava nad Bodvou (12 km).
LenPoSlovensku

Kostol Nižný Klátov


V obci stál ešte na začiatku 20. storočia gotický kostol z prvej tretiny 14. storočia, zasvätený sv. Krížu a neskôr sv. Michalovi archanjelovi (zmienka v kanonickej vizitácii z roku 1701). 
LenPoSlovensku

Prvoaprílové kuriozity z poisťovne

Každý deň príjme najväčšia poisťovňa na Slovensku v priemere 650 hlásení o škodách na našom majetku, vozidlách či zdraví. A hoci poistná udalosť je väčšinou spojená s negatívnymi emóciami, z času na čas sa v poisťovni objavia aj úsmevné, vtipné či kuriózne hlásenia. Pred blížiacim sa 1. aprílom, známym ako Deň bláznov, sme vybrali tie najkurióznejšie.
LenPoSlovensku

Kováčska vyhňa v Moldave nad Bodvou


Kováčska dielňa v Moldave nad Bodvou pri Košiciach je jednou z mála, ktorá sa v pomerne dobrom stave uchovala dodnes.
LenPoSlovensku

Hrad Slanec


Miesto, na ktorom dodnes stojí zrúcanina hradu Slanec, má za sebou skutočne dlhú a bohatú históriu. Hradný kopec bol na základe archeologických nálezov z roku 1961 osídlený už v neolite ľudom bukovohorskej kultúry a neskôr v mladšej dobe rímskej.
LenPoSlovensku

Herliansky gejzír

Herliansky gejzír je vzácny studený gejzír, nachádzajúci sa v obci Herľany na úpätí Slanských vrchov, v starom kúpeľnom areáli kúpeľov Herľany-Rankovce. Je aktívny nepretržite od roku 1872, pričom do roku 1903 a v rokoch 1957-2006 bol jediným studeným gejzírom v Európe. 
Zadajte Vaše heslo