BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Bešeňovské travertíny

Obec Bešeňová je jednou z mála vzácnych lokalít, kde sa vyskytujú "sladkovodné" vápence, čiže travertíny. Za toto bohatstvo môžeme ďakovať nerastnému obsahu vody, jej teplote a samozrejme povrchu a stavbe krajiny. Ak si nájdete čas, určite navštívte tento "opustený" lom severne od obce.
LenPoSlovensku

Holíč zámok

Zámok, obklopený opevnením, je monumentálna trojkrídlová budova s nádvorím. Strohé barokovo-klasicistické fasády vyjadrujú funkčnú a významovú nadradenosť štátneho reprezentačného sídla. Prízemné hospodárske budovy tvoria súčasť celkovej kompozície areálu.
LenPoSlovensku

Parížske močiare


Parížske močiare patria medzi najväčšie súvislé trstinové močiare na Slovensku. Táto prírodná rezervácia sa nachádza na južnom Slovensku, asi 17 km severozápadne od Štúrova, pri obci Gbelce.
LenPoSlovensku

Hrad Revište


Hrad Revište je ruina gotického hradu ležiaca na katastrálnom území mesta Žarnovica (mestská časť Revištské Podzámčie) v okrese Žarnovica v Banskobystrickom kraji. Nachádza sa na okraji zalesneného zrázu na pravom brehu rieky Hron.
LenPoSlovensku

Domica

Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Okrem významných geomorfologických hodnôt pozornosť púta najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. 
LenPoSlovensku

Arborétum Borová hora

Arborétum Borová hora v stredoslovenskom meste Zvolen je výnimoč v celoeurópskom meradle sústreďovaním pôvodných druhov drevín v ich vnútrodruhovej a geografickej premenlivosti. Nachádza sa tu ajnajväčšia zbierka ruží na Slovensku
LenPoSlovensku

SLANSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA

Prešov - Solivar - Dulová Ves - Kokošovce - Sigord - Zlatá Baňa - Dubník - Červenica
celková dĺžka:cca 99 
zjazdnosť:cestné bicykle
LenPoSlovensku

Baťov kanál v Skalici

Vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál vznikla v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila lignitovú baňu v Ratiškoviciach a plavebnú cestu využila na prepravu paliva. Na tieto účely sa využívala až do roku 1960. V 90. rokoch sa opäť obnovil jej význam a začala sa využívať na turistické účely
Zadajte Vaše heslo