BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Hrad Blh


V údolí riečky Blh je nad obcou Veľký Blh (medzi Hradišťom a Dlhým Vrchom) pozostatok stredovekého hradu zo začiatku 14.storočia. , Vyšný Blh.
LenPoSlovensku

Ochtinská aragonitová jaskyňa


Nachádza sa v Ochtinskom kryptokrase na severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom. Prístupová štôlňa ústi do jaskyne v nadmorskej výške 642 m.
LenPoSlovensku

Drienčanský hrad


Zrúcaniny hradu postaveného v 13. storočí, ktorý spustol koncom 17. storočia.
Nakoľko je zaniknutý hrad podarilo sa nám nájsť o ňom iba zopár prebratých informácií. Dúfam, že budú pre Vás rovnako zaujímavé ako pre nás.
LenPoSlovensku

Gombasecká jaskyňa

Gombasecká jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Známa je najmä výskytom sintrových bŕk – tenkých trubicovitých stalaktitových útvarov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva.
LenPoSlovensku

Kečovské škrapy


Kečovské škrapy sú snáď najznámejšími škrapovými poliami Slovenského krasu a vlastne aj celého Slovenska. Ležia v južnom cípe Silickej planiny.

LenPoSlovensku

Banícke múzeum Rožňava


Banícke múzeum vlastní bohaté zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia, dejín techniky, najmä baníctva a hutníctva, prírodných vied - geológie a mineralógie.
LenPoSlovensku

Krásnohorská jaskyňa


Až 44 jaskýň a priepastí na Slovensku, ktoré predstavujú súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, je vyhlásených za národné prírodné pamiatky. Jednou z nich je práve Krásnohorská jaskyňa.
LenPoSlovensku

Hrad Krásna Hôrka

Krásna Hôrka vznikla na ochranu cesty do baníckej oblasti Slovenského rudohoria. Vzhľadom na jej strategickú polohu sa predpokladá, že bola postavená na mieste hradiska, o ktorom sa však nezachovali nálezy ani historická zmienka.
Zadajte Vaše heslo