BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Sviatok Troch Kráľov


„My tria králi ideme k vám, zdravia, šťastia vinšovať vám. Zdravia, šťastia, dlhé letá, my sme prišli k vám zďaleka. Zďaleka je cesta naša, do Betléma myseľ naša.“ 

 

To je klasická veršovačka koledníkov, ktorí na Troch kráľov obchádzali príbytky. Požehnávali domy a nad dvere obydlí a stajní sa kriedou písali počiatočné písmená mien troch mudrcov, ktorí sa podľa legendy prišli pokloniť novorodenému Ježiškovi: G(ašpar) + M(elichar) + B(altazár). Tieto boli zároveň skratkou latinského Christus Mansionem Benedicat (Kristus žehnaj tento dom). 

Podľa Biblie sa traja králi prišli pokloniť narodenému Ježišovi v Betleheme a priniesli mu vzácne dary - zlato, kadidlo a myrhu. Zlato naznačovalo kráľovský pôvod dieťatka, kadidlo božskú podstatu jeho existencie a myrha, ktorá sa používala pri balzamovaní, bola vraj predzvesťou jeho golgotského osudu.

Trojkráľový večer bol aj večerom, kedy sa predpovedala budúcnosť. Kto sa chcel dozvedieť niečo z budúcnosti, pripravil si 7 hrnčekov, ktorými priklopil rôzne predmety (kúsok uhlia, hrebeň, peniaz, figúrku dieťaťa, prsteň, kúsok látky a chleba). Každý si potom zvolil hrnček, odklopil ho a podľa predmetov pod ním sa usudzovalo, čo ich čaká.  Peniaz znamenal bohatstvo, hrebeň nedostatok, prsteň svadbu, látka cestovanie, figúrka dieťaťa narodenie dieťaťa, chleba dostatok všetkého a uhlie nemoc či smrť.

Gazdiné navarili v tento deň šúľance, ktoré mali byť dlhé a hrubé, aby také bolo aj obilie. V niektorých obciach posypali dvor ovsom, aby bol veľký ovos a aby zbojníci nevošli do dvora.

Dievčatá sa hneď ráno, ešte pred východom slnka, umývali snehom, čo im malo zaručiť sviežu belostnú pleť.

Sviatkom Troch kráľov sa v niektorých obciach začínalo obdobie fašiangových zábav.  Zároveň sa týmto dňom skončilo vianočné obdobie, do polnoci sa museli dojesť posledné zvyšky novoročných jedál.


Tento sviatok prináša aj nemálo dôležitých pranostík:

 •  

  Ak je 6. januára jasno a v noci vidieť veľa hviezd - signalizuje to dobrú úrodu zemiakov, pšenice i "populačnú explóziu" medzi ovečkami a dobytkom.

 • Jasné hviezdy veštia príchod tuhej a vytrvalej zimy. 

 • Na Tri krále - zima stále.

 • Ak je 6. 1. odmäk a teplé počasie, jar na seba v takom roku nedá dlho čakať.

 • Tri krále ľadové mosty stavajú - alebo ich zboria.

 • Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.

 • Ak sa trblietajú v noci pred Troma kráľmi hviezdy, budú sa rodiť biele barany.   

 • Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více.  

 • Traja králi prinášajú vlahu na polia.

Autor: Lujza

Foto: www.slovenskezvyky.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo