BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Škody po zemetrasení stúpajú, Allianz už vyše polovicu vybavila

Dva týždne po zemetrasení na východe Slovenska eviduje najväčšia poisťovňa na trhu už 1 691 nahlásených poistných udalostí v odhadovanej výške 2,8 milióna eur, čo však zďaleka nemusí byť konečná suma. Najviac škôd nahlásili klienti Allianz – Slovenskej poisťovne z okresov Humenné, Vranov nad Topľou, Stropkov a Medzilaborce.

Najväčšie škody eviduje Allianz v obci Ďapalovce, ktorá bola epicentrom zemetrasenia. „Evidujeme viacero vážne poškodených rodinných domov. V jednom prípade otrasy spôsobili 5-centimetrové škáry v stenách a opadané murivo. V ďalšom dome sú poposúvané priečky, opadané omietky, poškodená fasáda a spadnutý komín. V jednom prípade už statik rozhodol o zbúraní domu, inde ešte čakáme na posudok, preto výška celkových škôd môže ďalej rásť,“ vysvetľuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Dárius Nógli.

Nafotené škody vybavené

Až 95 percent škôd po zemetrasení vzniklo na privátnom majetku, teda na domoch, bytoch a domácnostiach. Zvyšok tvoria poškodenia budov podnikateľov a priemyselných podnikov a tiež vozidiel. K dnešnému dňu Allianz vybavila už vyše polovicu (54 %) nahlásených škôd. „Väčšinu škôd po zemetrasení sme vybavili na základe zaslanej fotodokumentácie. Pri väčších škodách ešte prebiehajú obhliadky, v niektorých prípadoch čakáme na statické posudky, ale aj na faktúry za opravy. V 16-tich prípadoch sme klientom poskytli zálohu. Našou prioritou je čo najrýchlejšie vybaviť všetky nahlásené škody,“ dopĺňa D. Nógli.

Pozor na podpoistenie

Aj táto živelná pohroma ukázala dôležitosť správneho nastavenia poistenia, najmä poistných rizík a výšky poistnej sumy. „Evidujeme prípady, keď klienti zasiahnutí zemetrasením, pri poistení neakceptovali poisťovňou vypočítanú výšku poistnej sumy a znížili si ju, čím sa dostali do podpoistenia a mohli sme im vyplatiť len pomernú časť vzniknutej škody. Viacerí klienti zas pri poistení svojej nehnuteľnosti odmietli riziko zemetrasenia. Škody vzniknuté otrasmi im tak nemôžeme preplatiť,“ upozorňuje D. Nógli. Allianz preto odporúča uzavrieť si komplexné poistenie majetku, so všetkými ponúkanými rizikami. „Cenový rozdiel pri výbere jednotlivých rizík je minimálny a komplexnou ochranou majetku má klient istotu, že v prípade vzniku akejkoľvek škody mu bude vyplatené poistné plnenie vo výške, ktorá postačí na znovunadobudnutie alebo obnovenie majetku do pôvodného stavu,“ uzatvára riaditeľ odboru retailových rizík v neživotnom poistení Allianz Michal Bohunský. Zemetrasenie je v produkte majetkového poistenia Allianz Môj domovvoliteľným rizikom pre všetky 3 balíky poistenia. Pri poistení si ho dojednáva približne 86 % klientov.

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo