BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Nájdeme ho v zadnej časti výstaviska Agrokomplex v Nitre. Sú tu expozície potravinárstva, remesel, tradičných foriem poľnohospodárstva, existuje tu aj zaujímavý skanzen. Má zameranie na život v úrodných nížinách južného Slovenska.
LenPoSlovensku

Burda (Prírodná pamiatka)

Územie s rozlohou 78 201 m2 bolo vyhlásené roku 1994 (posledná novelizácia bola roku 2007). Leží v katastrálnom území obcí Ratkovská Suchá a Rovné v okrese Rimavská Sobota. V ochrannom pásme prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy. 
LenPoSlovensku

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove


Nebývalý záujem o prírodné vedy v polovici 19. storočia, orientovaný na získanie čo najpresnejších výsledkov astronomických pozorovaní, vyvolal v celosvetovom meradle úsilie o zakladanie nových, moderných astronomických observatórií.
LenPoSlovensku

Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied je chránený areál v obci Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce. Má rozlohu 67 ha, a za chránený areál bol vyhlásený v roku 1951. V súčasnosti je arborétum vedeckým pracoviskom SAV.
LenPoSlovensku

Divadelná Nitra 2017

22. – 26. septembra 2017 sa uskutoční 26. ročník festivalu s témou Fundamentals. Žijeme vo svete extrémov, v ktorom je priveľa túžby po úspechu a pôžitkoch, priveľa egoizmu, agresivity, xenofóbie aj priveľa slov, rýchlosti, hluku i smogu.
LenPoSlovensku

Vúdstok

Festival Vúdstok je multižánrový hudobný festival organizovaný občianskym združením MŔTVA KOSŤ v spolupráci s Lama school v prírodnom prostredí horskej obce Mojtín neďaleko Púchova v lone Strážovských vrchov.
LenPoSlovensku

Botanická záhrada v Nitre

Areál Botanickej záhrady Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre je nepravidelného tvaru, pričom v strede sa nachádza umelé jazierko, návršie a niekoľko vzájomne pospájaných peších komunikácií, ktoré plochu delia na nepravidelné útvary, parkovo esteticky stvárnené.
LenPoSlovensku

Nitrianske Rudno

Cez obec preteká riečka Nitrica, ktorá pramení pod Homôlkou pri obci Valasská Belá. Na tejto rieke v roku 1951 - 1958 bola vybudovaná vodná nádrž s celkovým objemom 4,410 mil. m3 so zatopenou plochou 89,7 ha. 
Zadajte Vaše heslo