BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Hronsek

Drevený artikulárny kostol, drevená hrazdená baroková zvonica v Hronseku, miestna časť Banskej Bystrice.  Je to úžasná stavba bez jediného klinca a malá zaujímavosť. Tu sa narodil a na fare vyrastal aj náš výborný spevák a skladateľ Braňo Hronec...
LenPoSlovensku

Vartovka


Vartovka je veža z dreva a kameňa. Stojí na kopci Strážvar nad mestom Krupina. Veža bola súčasťou strážneho a komunikačného systému na strednom Slovensku v čase tureckých nájazdov.
LenPoSlovensku

Mestská galéria Štúrovo


Výstavná miestnosť Mestskej galérie v Štúrove bola zrekonštruovaná a 12. augusta 1993 odovzdaná do užívania. Od toho času slúži verejnosti, milovníkom výtvarného umenia a je aktívnou súčasťou kultúrneho života mesta Štúrovo. 
LenPoSlovensku

Parížske močiare


Parížske močiare patria medzi najväčšie súvislé trstinové močiare na Slovensku. Táto prírodná rezervácia sa nachádza na južnom Slovensku, asi 17 km severozápadne od Štúrova, pri obci Gbelce.
LenPoSlovensku

Bíňa - zemné opevnenie

V obci Bíňa na juhu Slovenska sa nachádzajú pozostatky mohutného zemného opevnenia, jedného z najväčších v Karpatskej kotline. Jedinečnosť a impozantnosť tohto hradiska upútavala už oddávna pozornosť historických geografov, historikov a v neposlednom rade i archeológov.
LenPoSlovensku

Počúvadlianske jazero

Banská činnosť  si vyžadovala neustále nové metódy dobývania rúd, čerpania vody a zdokonaľovanie upravárenských zariadení. V banskoštiavnickej oblasti bol vybudovaný od začiatku 16. storočia do polovice 19. storočia unikátny banský vodohospodársky systém, ktorý pozostával zo 60 umelých vodných nádrží - tajchov - s celkovým objemom 7 miliónov m3.
LenPoSlovensku

Prírodná rezervácia Sovie vinohrady


Prírodná rezervácia Sovie vinohrady bola za chránené územie vyhlásená v roku 1993. Rozloha chráneného územia je takmer 5 hektárov.
LenPoSlovensku

Jurský park Jur nad Hronom

Jurský park už nie je len výsadou filmových ateliérov, ale aj súčasťou Jura nad Hronom neďaleko Levíc. Päťmetrová socha dinosaura sa stala dokonca dominantou obce!Park so symbolickým názvom Jurský park v Jure nad Hronom bol zrekonštruovaný v roku 2005.
Zadajte Vaše heslo