BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

42. ročník prechodu Cerovou vrchovinou

Pri príležitosti Svetového dňa turizmu KST z TJ JAVOR LUČENEC v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR - Správou CHKO Cerová vrchovina, mestom Fiľakovo a Novohrad-Nógrad Geoparkom organizuje v sobotu 14. októbra celodenné turistické podujatie 42. ročník prechodu Cerovou vrchovinou. Pre záujemcov sú pripravené štyri trasy.
LenPoSlovensku

Kamenný vodopád Šomoška

Je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Šomoška, neďaleko od Fiľakova. Čadičový vodopád vznikol stuhnutím lávy za špecifických podmienok. V Cerovej vrchovine je ich niekoľko, no šomošský vodopád sa vyznačuje neuveriteľnou pravidelnosťou  a malými rozmermi stĺpov.
LenPoSlovensku

Kamenný turecký most


Územie mesta Poltár a jeho okolie obýval človek už v predhistorickej dobe. V rokoch 1554 - 1593 mali Poltár a okolie pod kontrolou Turci, ktorí postavili na Ipli most.
LenPoSlovensku

Kostol sv. Františka z Assisi

Pretože Detva vznikla v období protireformačných aktivít starali sa o ňu hneď od začiatku rády jezuitov a františkánov, ktorí tu zanechali aj stopu na patrocíniu kostola a farnosti. Roku 1730 sa tu spomína spoločenstvo svätého Františka Assiského, mužská i ženská rehoľa, ktoré viedol ostrihomský vikár a neskorší detviansky farár Juraj Spačinský.
LenPoSlovensku

Hradné múzeum vo Fiľakove

O zriadení hradného múzea sa vo Fiľakove začalo uvažovať už v roku 1941. Pôvodcom myšlienky bol františkánsky páter K. König, ktorý založil prvú Hradnú komisiu. Komisia začala zhromažďovať finančné prostriedky na založenie inštitúcie a Maďarskému národnému múzeu do Budapešti poslala žiadosť o vykonanie archeologického výskumu Fiľakovského hradu.
LenPoSlovensku

Bazilika Navštívenia Panny Márie


Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči patrí medzi najstaršie pútnické miesta východného Slovenska.
LenPoSlovensku

Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek


Múzeum bábkarských kultúr a hračiek sa nachádza na hrade Modrý Kameň ktorý postavila v 13. storočí významná a vplyvná uhorská rodina Balassovcov, ktorá tu žila do polovice 19. storočia.
Zadajte Vaše heslo