BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Kostolík Hrušov


Kostolík bol postavený už možno niekedy koncom 13. storočia v neskororománskom slohu. Mohlo sa tak stať po zániku románskeho kostolíka na mieste dnešnej gotickejkaplnky vo vinohradoch.
LenPoSlovensku

Klin nad Bodrogom kostol


Najvýraznejšou stavbou v stredovekej dedine bol kostol. Stal sa kultovou stavbou, ale aj cirkevno-správnym strediskom. Už v rokoch 1332-1335, v čase vyberania pápežských desiatkov, bola v Kline farnosť, v ktorej pôsobil farár Tomáš (Thomas). 
LenPoSlovensku

Kostol sv. Martina - Valaská


Nádherný kostol sv. Martina biskupa v obci Valaská leží, pozdĺž oboch strán dopravnej tepny, ktorá spája mestá Brezno a Banská Bystrica. Pôvodne to bol gotický kostol z druhej polovice 15. storočia. Stavebne upravovaný v rokoch 1612–1615, sakristia, veža a klenby v 19. storočí.
LenPoSlovensku

Gréckokatolícky chrám sv. Ducha

MICHALOVCE. Michalovský Chrám Zoslania Svätého Ducha povýšili počas eparchiálnej odpustovej slávnosti, ktorá sa konala v jeho priestoroch, na baziliku minor. Spomínaná sakrálna stavba je považovaná za jedno z centier náboženského života gréckokatolíkov na Zemplíne.
LenPoSlovensku

Kostol sv. Margity Antiochijskej

Kostol svätej Margity Antiochijskej leží pri obci Kopčany. Je to jediná dodnes stojaca zachovaná architektonická pamiatka pochádzajúca z čias Veľkej Moravy. Považuje sa za najstarší kostol na území Slovenska. Kostol pochádza zrejme z 9. storočia, prvá zmienka o ňom je z roku 1392. Kostol je pôvodná predrománska stavba, ktorá bola v 13. storočí upravená v gotickom štýle.
LenPoSlovensku

Hronský Beňadik kláštor

Zachovalý bývalý opevnený kláštor a kostol, pôvodne stredoveké benediktínske opátstvo premenené na renesančnú protitureckú pevnosť dominujúcu nad obcou pri križovatke ciest. Benediktínske opátstvo vzniklo v lokalite osídlenej v neolite, v dobe halštatskej a veľkomoravskej.
LenPoSlovensku

Šemetkovce

Cerkva archanjela Michala pochádza z roku 1752. Vedľa nej samostatne stojí drevená zvonica.
LenPoSlovensku

Malacká synagóga 

Malacká synagóga má bohatú históriu a vysokú architektonickú hodnotu. Nachádza sa v centre mesta a je jednou z jeho dominánt. Synagóga je postavená v maurskom slohu, zachovala sa bohatá ornamentálna štuka, ústredný prvok - archa i  výklenok na uloženie zvitkov tóry.
Zadajte Vaše heslo