BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Kostol Hraničné


Cerkva Nepoškvrneného počatia Panny Márie, postavená v roku 1785 a zrekonštruovaná v II.polovici 19. storočia. Chrám slúži nielen pre potreby veriacich východného, ale aj rímskokatolíckeho obradu. 
LenPoSlovensku

Románsko-gotický kostolík - Trstené

Kostolík postavili v obci na miernej vyvýšenine najskôr koncom 13. storočia, pričom staviteľ použil ešte románsku, v tej dobe už archaickú, dispozíciu v podobe obdĺžnikovej lode a polkruhovej apsidy. Staršia literatúra kládla vznik kostolíka do roku 1269, kedy ho mal dať postaviť ostrihomský kanonik Ján, syn comesa Bogomera, vlastníka Trsteného.
LenPoSlovensku

Kaplnka sv. Michala


Z popularity malej Kaplnky sv. Michala "kradne" jej majestátny "sused" Dóm sv. Alžbety. Avšak jedno jej nikto nevezme a tým je jej bohatá história a príbehy, ktoré sa skrývajú za jej stenami, v podzemných útrobách či v jej blízkom okolí.
LenPoSlovensku

Románsky kostolík Jasová

Na cintoríne v dedinke Jasová pri Nových Zámkoch stojí dodnes kaplnka sv. Michala. Pôvodne išlo o románsky kostolík spomínaný už v roku 1210, po viacerých prestavbách sa však jeho stredoveká podoba už dá len ťažko rozoznať.Románsky kostolík zasvätený sv. Vavrincovi postavili na začiatku 13. storočia. Išlo zrejme o typickú stavbu tých čias s pozdĺžnou loďou a polkruhovou apsidou.
LenPoSlovensku

Kostolík Veľká Tŕňa


Tehlový kostolík postavili vo vyvýšenej polohe nad obcou niekedy v druhej štvrtine 13. storočia. Na stavbu použili veľmi tenké tehly -  ich rozmery sú 4,5 x 15 x 29 cm. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou a západnou emporou.
LenPoSlovensku

Farský kostol Mojtín

Podskalie s farským kostolom sv.Martina bolo do roku 1788 pre Mojtín farnosťou, kde Mojtinári boli pokrstení, navštevovali tu bohoslužby, sobášili sa, taktiež boli pri kostole i pochovávaní. Filiálka podskalskej farnosti Pružina sa stáva v roku 1788 samostatnou farnosťou s farským kostolom sv. Žofie - vdovy.
LenPoSlovensku

Dobroslava - Kostol sv. Paraskievy

Drevený gréckokatolícky chrám svätej Paraskevy bol postavený v roku 1705. Paraskeva bola dcérou bohatých kresťanských rodičov v Ikóniu. Po ich smrti zdedila veľký majetok, ktorý rozdávala chudobným. Pretože sa zaviazala sľubom čistoty, odmietala všetkých uchádzačov o svoju ruku.
LenPoSlovensku

Veľké Uherce kaštieľ


Štvorkrídlová budova, stavaná okolo obdĺžnikového arkádového dvora s vežami na nárožiach. Dvojtraktové prízemie s neogotickou kaplnkou, ktorá je prístupná bohato riešeným portálom. Fasáda budovy členená bohatými neogotickými architektonickými článkami.
Zadajte Vaše heslo