BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Kostolík Borša

Kostolík postavili niekedy v priebehu 12. storočia ako neveľkú stavbu s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou. Začiatkom 16. storočia ju prestavali v neskorogotickom štýle. V tomto období zrejme zamurovali pôvodný portál na južnej strane lode a vytvorili nový na západnom priečelí. Rovnako tak zväčšili okná na južnej strane lode a južnej a východnej stene apsidy.

Počas reformácie, pred rokom 1552, prešiel kostolík do rúk kalvínov. Začiatkom druhej polovice 17. stročia sa dočkal celkovej obnovy, ďalšie opravy sa potom uskutočnili aj v rokoch 1798 a 1818.
V roku 1865 kostol vyhorel a požiar sa opakoval aj v roku 1905, kedy vyhorela aj časť obce a ohňu zrejme padla za obeť aj drevená zvonica stojaca severne od kostolíka. Zvonicu už znova nepostavili a miesto nej dostal kostol v rámci následnej opravy malú vežičku, do ktorej umiestnili pôvodný zvon.
V 30. rokoch 20. storočia bol kostolík v zlom stave, na apside sa objavili trhliny. Vlastník preto plánoval zbúrať apsidu, v západnej časti lode pristavať betónovú tribúnu a pristavať vežu. Pre nesúhlas pamiatkarov však k tomu nedošlo. 
Odborná obnova sa realizovala v roku 1936, kedy boli odkryté aj stredoveké prvky stavby, ktorá tak záskala súčasnú podobu. Zamurované zrejme boli aj okná na severnej strane lode, ktoré sú doložené ešte v roku 1930. Kolaudácia opraveného kostolíka sa konala 21. 10. 1936. 
Šindľovú strechu, nekvalitne urobenú, vymenili v roku 1959 za pálenú bobrovku. Posledné opravy sa uskutočnili v roku 1992. 

Zdroj: Apsida

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo