BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Kostolík Panny Márie Karmelskej

Kostolík postavil niekedy v druhej štvrtine 13. storočia na vyvýšenine neďaleko rieky Bodrog ako jednoduchú stavbu s obdĺžnikovou loďou, mierne vyoseným kvadratickým presbytériom a západnou emporou. Prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína v roku 1329.

Kostolík vďaka svojej vyvýšenej polohe dodnes tvorí jednu z dominánt obce.
Kvadratická svätyňa sa pôdorysne odkláňa smerom na sever, v čom niektorí odborníci vidia symbol do pravej strany naklonenej hlavy ukrižovaného Ježiša Krista.

O románskom pôvode neskôr viackrát prestavanej stavby svedčí predovšetkým hodnotný ústupkový portál na južnej strane lode. Jeho tympanón zdobí reliéf dvojkríža (v súčasnosti zvýraznený bielou farbou) a po obvode oblúčikový vlys.

V interiéri sa z románskeho obdobia zachovala aj pôvodná kamenná krstiteľnica a dve sväteničky. Románsky pôvod má aj empora a valená klenba svätyne.

V kostolíku je umiestnená mramorová náhrobná doska Mikuláša Bočkaia z roku 1621.
Pod kostolom sa nachádza hrobka šľachtického rodu Véčeiovcov, do ktorej vedie samostatný vstup zo zadnej strany presbytéria.

Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a stále sa využíva na liturgické účely. Je v pomerne dobrom stave.

Foto: www.apsida.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo