BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Románsko-gotický kostolík - Trstené

Kostolík postavili v obci na miernej vyvýšenine najskôr koncom 13. storočia, pričom staviteľ použil ešte románsku, v tej dobe už archaickú, dispozíciu v podobe obdĺžnikovej lode a polkruhovej apsidy. Staršia literatúra kládla vznik kostolíka do roku 1269, kedy ho mal dať postaviť ostrihomský kanonik Ján, syn comesa Bogomera, vlastníka Trsteného.

Okolo roku 1349 mal byť kostolík goticky prestavaný, pričom dostal aj dodnes zachovaný južný portál. V období baroka boli upravené fasády objektu, na ktorom boli prelomené aj nové okná. V roku 1635 vystavali drevenú zvonicu pár desiatok metrov severne od kostolíka, ktorý upravovali v roku 1830, kedy dostal aj súčasné patrocínium, a v roku 1900.

Kostolík s bielymi stenami a šindľovou strechou spolu s drevenou zvonicu vytvárajú veľmi pôsobivý areál. Stavba má ako jediná v Liptove polkruhovú apsidu, kvôli čomu bola v staršej literatúre považovaná za najstarší chrám v regióne. Novšie výskumy a taktiež objav prvého kostolíka v Liptovskej Mare, datovaného do 11. - 12. storočia, túto teóriu vyvrátili.

Priestor lode a apsidy nie je oddelený víťazným oblúkom, má rovnakú výšku. Loď a nezvyčajne aj apsida majú rovný drevený strop. Severná sakristia sa napája na loď a nie, ako je to bežné, na apsidu.

Jediným výraznejším architektonickým prvkom objektu je južný gotický portál, podobný portálom v ďalších liptovských kostolíkoch (napr. neďaleké Smrečany).
Pôvodný gotický obraz Madony z rokov 1460 - 1470 je dnes v Múzeu krásnych umení v Budapešti.

Zdroj: www.apsida.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo