BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Liptovské múzeum v Ružomberku


Liptovské múzeum v Ružomberku vzniklo ako inštitúcia Liptovskej muzeálnej spoločnosti v roku 1912. V roku 1921 ho prevzalo ako verejnú kultúrnu inštitúciu mesto Ružomberok pod názvom Liptovské múzeum.

Múzeum sídli od roku 1937 v budove, ktorú postavilo pre jeho potreby mesto podľa projektov V. Donnera. V roku 1974 bolo k nemu pričlenené Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku. Múzeum má od svojho vzniku vlastivedný charakter so zbernou oblasťou v regióne Liptov.

Verejnosti sú prístupné stále expozície prírody, archeológie, histórie, etnografie, papiernictva na Slovensku a expozícia o živote a diele Andreja Hlinku. Všetky sú umiestnené v hlavnej budove múzea.
Súčasťou majetku Liptovského múzea je budova U Čierneho orla v Liptovskom Mikuláši, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, a roľnícka usadlosť v Bukovine, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Prírodovedná expozícia je tematicky rozdelená na botanickú, zoologickú a geologickú časť.

Expozícia rastlinstva a živočíšstva je koncipovaná podľa biotopov od najnižších polôh až po vysokohorské.

Expozícia archeológie podáva prehľad o najstaršom osídlení Liptova od mladšej doby kamennej až do prvých storočí nášho letopočtu.

Expozícia feudalizmu približuje problematiku historického osídlenia Liptova od 13.-teho storočia, hospodársky, spoločenský a kultúrny život obyvateľov Liptova v období feudalizmu. Jej záver tvoria udalosti revolučných rokov 1848-1849.

Expozícia Cechy a remeslá v Liptove dokumentuje najmä hospodársky, spoločenský a sociálny život cechových organizácií, ktoré sa sústreďovali v mestách a mestečkách Liptova.

Etnografická expozícia Z liptovskej dediny približuje zamestnanie a spôsob života obyvateľov liptovských dedín, s čím je úzko spätý aj vývoj ľudového odievania.

Expozícia sakrálneho umenia predstavuje výber sakrálnej plastiky z územia Liptova a častí mobiliárov z gotických kostolov v Ludrovej a Liptovskej Mare.

Expozícia histórie výroby papiera na Slovensku prehľadne informuje o výrobe papiera od vzniku prvých ručných papierní až po dnešnú strojovú výrobu.

Expozícia o živote a diele Andreja Hlinku sa venuje tejto osobnosti moderných slovenských dejín.

Foto: www.liptovskemuzeum.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo