BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Synagóga Levice

Dnešná synagóga vznikla ako samostatná stavba, ktorá svojím pôdorysom nahradila celý pôvodný trojkrídlový objekt. Na zostávajúcej ploche pôvodnej dlhej parcely  postavili juhovýchodnej od synagógy samostatný murovaný objekt, ktorý by mohol byť novou školou. Pôvodnú školu totiž zbúrali, aby získali plochu na novostavbu dnešnej budovy synagógy.

Autorom synagógy je staviteľ Gustáv Šišák z Kalnej nad Hronom, ktorý ju postavil podľa svojho vlastného vkusného plánu.

Synagóga bola vybudované ako obdĺžniková stavba so stenami v tom čase rytmizovanými iba plochými pilastrami a ešte bez bočných rizalitov. Jej interiér dodnes tvorí loď so ženskými tribúnami, ktoré ju obiehajú.

Hlavným portálom v severnej stene sa vstupuje cez plochostropovú predsieň do lode. Podľa tradičného usporiadania bolo uprostred synagógy vyvýšené miesto, ktoré sa nazýva bíma (pódium). V levickej synagóge boli dve bímy, jedna uprostred a druhá pri svätostánku.
Zo skromne zachovanej slohovej výzdoby je dodnes najvýznamnejšou nástenná maľba pochádzajúca z dvoch slohových etáp. V celistvom stave a bez premalieb sa nachádza iba pôvodná výmaľba klenby z roku 1883 s bohatým historizujúcim aparátom obsahujúcim geometrické a štylizované rastlinné motívy.

V osi dĺžky stien synagógy vytvorili medzi zrkadlami motív kruhu, v ktorom bola na olivovozelenom nátere čiernou linkou zobrazená šesťcípa hviezda.

Motívy horných častí oboch štítových stien sú v plochách vymedzených čelami klenby navzájom identické a prechádzajú na ne motívy z klenby.

Synagóga bola v máji 1944 súčasťou geta – vymedzeného priestoru pre Židov sústredených pred deportáciou. Paradoxne sa jeho súčasťou stala tiež budova katolíckeho sirotinca Štefánia, stojaca vedľa synagógy.

Tragické obdobie druhej svetovej vojny a holokaust prežila len časť členov levickej židovskej náboženskej obce. Po vojne obnovili svoju činnosť a synagóga slúžila svojmu účelu až do roku 1967, keď sa z nej stal sklad nábytku. Zväz židovských náboženských obcí ju predal štátu. Potom obec užívala malú modlitebňu na bývalej Zámočníckej ulici, ktorú neskôr asanovali. Od roku 1991 je pôvodná synagóga vo vlastníctve mesta, ktoré ju v súčasnosti opravilo s využitím fondov Európskej únie.

Foto: www.msklevice.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo