BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Gréckokatolícky chrám sv. Ducha

MICHALOVCE. Michalovský Chrám Zoslania Svätého Ducha povýšili počas eparchiálnej odpustovej slávnosti, ktorá sa konala v jeho priestoroch, na baziliku minor. Spomínaná sakrálna stavba je považovaná za jedno z centier náboženského života gréckokatolíkov na Zemplíne.

Povýšenie na baziliku minor bolo z viacerých dôvodov. Ide o centrálny chrám gréckokatolíkov južného a stredného Zemplína. Neslúži ako farský, ale rehoľný chrám, v ktorom sa zároveň konajú pastoračné aktivity širšieho významu.

V jeho priestoroch slávia gréckokatolícki veriaci počas šiestich zimných mesiacov pravidelne takzvané fatimské soboty.

Chrám je významný aj tým, že sú v ňom uložené relikvie blahoslaveného vieromučeníka Metoda Dominika Trčku. V interiéri sakrálnej stavby sa zároveň nachádzajú vzácne ikony užhorodského maliara Jozefa Bokšaya.

Michalovský chrám nazývaný aj ako chrám otcov redemptoristov postavili v rokoch 1934 - 1935. Hlavné zásluhy za jeho výstavbu sú prisudzované Jánovi Cyrilovi Zakopalovi, niekdajšiemu predstaviteľovi kláštora redemptoristov v Michalovciach.

Chrám Zoslania Svätého Ducha získal po dnešnej slávnosti pre gréckokatolíkov ďalšiu pridanú hodnotu.

Päťkrát do roka v ňom sú udeľované plnomocné odpustky. Jeho povýšenie na baziliku minor zároveň vyjadruje určitú bližšiu väzbu na autoritu Svätého Otca v Ríme, ktorý tento titul chrámu udelil.

Foto: www.redemptoristi.info.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo