BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Kostol sv. Františka z Assisi

Pretože Detva vznikla v období protireformačných aktivít starali sa o ňu hneď od začiatku rády jezuitov a františkánov, ktorí tu zanechali aj stopu na patrocíniu kostola a farnosti. Roku 1730 sa tu spomína spoločenstvo svätého Františka Assiského, mužská i ženská rehoľa, ktoré viedol ostrihomský vikár a neskorší detviansky farár Juraj Spačinský.

V roku 1695 sa vzmáhajúca Detva stala obeťou požiaru. Požiar zničil kostol, farské budovy a domy v blízkosti kostola. Kostol sa však postupne začal opravovať. V roku 1712 bol ohradený vysokým kamenným múrom. Oprava kostola sa veľmi predĺžila a až v roku 1750 bol obnovený veľký oltár a kazateľnica. 

Čo sa týka vnútorného zariadenia, kostol mal tri oltáre. Hlavný oltár zasvätený svätému Františkovi Assiskému, a bočné oltáre zasvätené Jánovi Nepomuckému a Božskému srdcu. K vnútornému zariadeniu patrila aj kazateľnica, dve spovednice a sakristia. Celé zariadenie kostola sa zachovalo s výnimkou čiastočného poškodenia oltára a niektorých liturgických predmetov. 

V súčasnosti je kostol pravidelne udržiavaný, denne sa tu konajú sväté omše.
V roku 1990 bol chrám sv. Františka Assiského v Detve zaregistrovaný ako národná kultúrna pamiatka.

Autor: Barbora

Foto: www.fara.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo