BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Kečovské škrapy


Kečovské škrapy sú snáď najznámejšími škrapovými poliami Slovenského krasu a vlastne aj celého Slovenska. Ležia v južnom cípe Silickej planiny.

Dlhodobou činnosťou človeka došlo k odplaveniu pôdy a vzniku krasového územia. Nachádza sa tu mnoho chránených a vzácnych druhov rastlín i živočíchov.

Paradoxne vyhlásením územia za národnú prírodnú rezerváciu a zákazom pasenia dobytka dochádza k postupnému zarastaniu škrapov divokou trávou a potláčaniu vzácnych druhov rastlín.

Rezervácia vyhlásená v roku 1981 a má roz­lohu 6,61 ha. Územie predstavuje výrazný škrapový kopec vypínajúci sa nad obcou Kečovo. Sú tu vyvinuté typické puklinové škrapy.

Táto rezer­vácia predstavuje lokalitu xerotermnej vegetácie rozšírenej najmä na južných stráňach skrasovatených svahov vápencových pohorí.

Plochy medzi škrapami, ktoré sú vyplnené jemnou zeminou, sú osídlené druhmi: hlaváčik jarný (Adonis vernalis), mednička brvitá (Melica ciliata), nátržník piesočný (Potentilla arena­ria), rozchodník šesťradový (Sedum sexangulare), hrdobarka horská (Teucrium montanum) a ďalšie.

Foto: www.kamnavylet.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo