BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Ždiar

Rázovitá goralská obec Ždiar leží medzi Belianskymi Tatrami a Spišskou Magurou v Podtatranskej brázde. Je vzdialená 13 km od hraničného priechodu do Poľska. V listine z roku 1282 sa územie, na ktorom oveľa neskôr vznikla obec Ždiar, nazýva Stragar.

V 17. storočí sa obec nazývala Žiar, pretože v obci boli prítomní uhliari, ktorí pálili uhlie a rozširovali pasienky vypaľovaním lesov. V roku 1977 vyhlásili štyri najvzácnejšie zoskupenia ľudových stavieb za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Obec je známa folklórnymi tradíciami. Spolu s inými exponátmi ľudového umenia a remesiel možno v expozícii Ždiarskej izby vidieť aj ľudové odevy /kroje/ a doplnky, ktoré sa donedávna využívali na odievanie miestnych obyvateľov v nedeľu.

Ľudovú architektúru charakterizujú najmä trojpriestorové drevené domy, ktoré spolu s hospodárskymi budovami vytvárajú átriové domy. Drevenice majú modré škárovanie a okenné rámy zdobia ornamenty.

FOTO: www.turistika.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo