BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Plešivecký hrad

Obranné systémy hradu využívali pravdepodobne vody riečky v Plešivci. Išlo pravdepodobne o opevnený objekt, ktorý zabezpečovalvýber mýta. Preto bol postavený pri ceste. Z miestneho názvu Óvár vyplýva, že nad mestom mohol existovať aj starší fortifikačný objekt, ktorý sa však nezachoval.

Zvyšky hradu sa nachádzajú priamo v obci Plešivec. Obec Plešivec leží 16km od Rožňavy, na okraji CHKO Slovenský Kras a 12km od hranice s Maďarskom.

Obec vznikla už v 11.storočí a patrila turnianskemu hradnému panstvu. Po smrti comesa Borsu, daroval kráľ obec i okolité územie rodu Ákošovcov, z ktorého pochádzali i Bebekovci.

Ákošovci tu po tatarskom vpáde postavili kláštor sv.Juraja, ktorý stál pravdepodobne na mieste dnešného reformovaného kostola. Detreho vnuk Dominik, predok Bebekovcov, ktorý získal majetky, dal koncom 13.storočia vystavať vedľa kláštora hrad.

Nie je vylúčené, že hrad plnil funkciu mýtnej stanice. Zohral však dôležitú úlohu v čase tureckého nebezpečenstva, pretože patril k sústave protitureckých obranných hradov. Pri nápore Turkov do gemerskej oblasti v roku 1558 vyhorel. Pri ich odchode je opäť v rukách Bebekovcov.

Spojenectvo Juraja Bebeka s Turkami sa stalo pre hrad osudné, panovník poslal proti nemu vojsko vedené Lazarom Svendom, ktoré hrad dobylo a v roku 1567 zbúralo.

Ruina objektu ako hrad nevyzerá. Išlo asi naozaj o stredovekú opevnenú mýtnicu, ktorá pri tureckých nepokojoch plnila aj fortifikačnú funkciu a preto je nazývaná aj hradom. Z pôvodného objektu sa zachovalo veľmi málo - iba torzo nárožia budovy dlhé 10m a vysoké 6,5m. Areál hradu je dnes úplne zastavaný rodinnými domami, jeho pamiatku zachováva aspoň názov ulice - hradná.

Foto: www.zamky.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo