BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Allianz eviduje stovky škôd po zemetrasení, rieši ich prednostne

Allianz – Slovenská poisťovňa v stredu dopoludnia prijala už 468 hlásení o škodách spôsobených zemetrasením na východe Slovenska. 80 percent týchto hlásení prišlo z najviac zasiahnutých okresov Humenné, Vranov nad Topľou, Stropkov a Medzilaborce. Poistné udalosti spôsobené zemetrasením registruje Allianz aj z okresov Michalovce, Svidník, Košice, Trebišov, Bardejov a Prešov.

„Klienti nám najčastejšie hlásia popraskané obvodové múry, steny a omietky, poškodené fasády, komíny a tiež chodníky. Ďalej sú to poškodené predmety, najmä skrine, TV, rozbité sklá v nábytku a riady a padnuté garniže. Evidujeme aj hlásenia o poškodenej elektronike a výpadkoch prúdu,“ konštatuje Martin Škultéty z odboru likvidácie poistných udalostí Allianz.

Prednostné riešenie

Škody v najviac zasiahnutých oblastiach rieši Allianz prednostne. Pre zrýchlenie riešenia
vyzýva klientov posielať fotografie škôd. „Fotodokumentácia poškodení nám pomôže rýchlo určiť rozsah a výšku vzniknutých škôd a stanoviť ďalší postup,“ vysvetľuje M. Škultéty. 

Škody so známkami poškodenia zemetrasením

Zemetrasenie je v produkte majetkového poistenia Allianz Môj domov voliteľným rizikom pre všetky 3 balíky poistenia. Pri poistení si ho dojednáva približne 86 % klientov. Podľa poistných podmienok zemetrasenie kryje škody spôsobené otrasmi zemského povrchu vyvolanými geofyzikálnymi procesmi, ktoré dosiahnu v mieste poistenia účinky minimálne 6. stupňa makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica). „Chápeme, že v tejto chvíli klienti potrebujú čo najrýchlejšie vyriešiť vzniknuté škody, preto nebudeme čakať na oficiálne potvrdenie výsledného stupňa zemetrasenia, ale každú škodu, ktorá bude niesť známky poškodenia zemetrasením budeme riešiť individuálne. Naším cieľom je poskytnúť klientom čo najskôr poistné plnenie, aby svoj majetok mohli v krátkom čase dať do pôvodného stavu,“ uzatvára M. Škultéty.

Allianz odporúča hlásiť škody online prostredníctvom svojej webstránky www.allianz.sk/skoda

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo