BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Herliansky gejzír

Herliansky gejzír je vzácny studený gejzír, nachádzajúci sa v obci Herľany na úpätí Slanských vrchov, v starom kúpeľnom areáli kúpeľov Herľany-Rankovce. Je aktívny nepretržite od roku 1872, pričom do roku 1903 a v rokoch 1957-2006 bol jediným studeným gejzírom v Európe. 

Bol aktivovaný vrtom o hĺbke vyše 400 metrov. V Herľanoch sa najmä v 19. storočí rozvíjalo kúpeľníctvo a spomínaný vrt mal zabezpečiť dostatok liečivej vody. Ako je už v súčasnosti známe, vytvorila sa tým jedna z najtraktívnejších turistických zastávok na potulkách po východnom Slovensku. Erupcia tohto mierne termálneho, mineralizovaného gejzíra sa opakuje po 34 až 36 hodinách.

Erupcia trvá 25 minút a vodný stĺpec siaha do výšky 15 metrov. I keď jeho činnosť slabne, predpokladá sa že bude aktívny i ďalšie storočie.

Obklopuje ho historický park s množstvom cenných drevín a historických stavieb. Kvôli tomu, že v oblasti, v ktorej sa gejzír nachádza, už vulkanická činnosť skončila, má voda gejzíru nižšiu teplotu /14 - 18 °C/, čím sa Herliansky gejzír odlišuje od gejzírov na Islande, Novom Zélande, alebo v USA. Aj princíp fungovania erupcie vody je odlišný. Zatiaľ čo u klasických gejzírov s horúcou vodou je príčinou náhleho uvoľnenia akumulovaného objemu horúca vodná para, v Herľanoch spôsobuje erupciu oxid uhličitý /rovnako funguje aj Gejzír na Sivej Brade

Foto: www.casopisimidz.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo