BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Župný dom


Archeologické múzeum Púchovskej kultúry sídli v Župnom dome, ktorý je jednou z mála historických pamiatok zachovaných v Púchove.

Túto barokovú stavbu dal na konci 18. storočia postaviť Imrich Marczibányi. Táto budova bola pôvodne využívaná ako soľný sklad a úrad. Je umelecko-historicky hodnotným dokladom historického vývoja, životného spôsobu a prostredia spoločnosti.
Amatérske výskumy baróna Emila Hoeninga na Skale v Púchove poskytli možnosť rozpoznať jednu z najvýznamnejších kultúr včasnej doby dejinnej na území Slovenska - púchovskej kultúry.
Táto významná kultúra zaznamenala najväčší rozvoj na rozhraní letopočtov, kedy dosiahla aj maximálneho územného rozšírenia. K jej najdôležitejším náleziskám patria rozsiahle hradiská - oppidlá - kde sa sústreďovala nielen výroba a obchod, ale boli to aj významné strategické centrá príslušných regiónov, strediská kultu aj kultúrneho vývoja vôbec.

Medzi najvýznamnejšie, okrem Skaly v Púchove, možno zaradiť Divinku, Vyšný Kubín, Liptovskú Maru, Spišský hrad a ďaľšie.
 

Púchovská kultúra vyrástla z domácich koreňov pôvodného obyvateľstva, azda ilýrskeho pôvodu a za prispenia keltských a dáckych kolonistov. Dominantnou zložkou spoločnosti sa stal keltský kmeň Kotínov, krorí aj rímski autori umiestnili do hornatých častí našej vlasti s poznámkou, že boli vynikajúci hutníci a kováči.
Jej význam pre kultúrny vývoj severného Slovenska zostáva stále nedocenemou kapitolou našej histórie a táto expozícia je len skromnou ukážkou mnohotvárnosti kultúrneho bohatstva tohto regiónu. Mimoriadny rozvoj vo všetkých oblastiach života, aký môžeme sledovať v období púchovskej kultúry sa v tomto prostredí opäť zopakoval až po vzniku miest v 13. - 14. storočí.

Foto: www.muzea.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo