BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Starý hrad

Vyníma sa na lesnom pozadí v Domašínskom meandri Váhu povyše strečnianskeho hradu. V jeho blízkosti sa nachádzajúce hradište svedčí o tom, že toto miesto bolo opevnené už v praveku. Už sám názov tohto hradu poukazuje na to, že na Považí patrí medzi najstaršie.

V listinných prameňoch sa prvý raz objavuje za Bela IV. v roku 1241 ako kráľovský majetok. Počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho bol Starý hrad sídlom provincie.
Starý hrad sa ešte aj v roku 1354 spomína ako hrad Varín (Varna).

Keď boli pánmi na hrade Pongrácovci, Starý hrad začal pustnúť, čo bolo na prelome 15. a 16. storočia. Aby mohli hrad opraviť, vymohli v roku 1525 od Ľudovíta II., že obce panstva nemusia platiť dane šesť rokov, pričom takto získané prostriedky chceli venovať na jeho renováciu. V roku 1561 sa obrátili na panovníka Ferdinanda I., aby im dovolili Starý hrad zbúrať a postaviť iný na prístupnejšom a vhodnejšom mieste. Okrem iného prekážalo im najmä to, že lokality panstva boli od hradného centra pomerne vzdialené, čo oslabovalo hospodárske zázemie hradu. Hoci panovník ich žiadosti vyhovel, hrad predsa len nezbúrali.

Za hradnými múrmi v údolí bol neveľký majer zameraný najmä na chov oviec, dojníc a hydiny. Bol v ňom košiar aj drevená maštaľ pre rožný statok a kone. Neďaleko majera sa rozprestierali dve záhrady s ovocnými stromami.

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo