BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Rozhľadňa-pamätník Šiklóš

Rozhľadňa-pamätník Šiklóš sa nachádza 5 km juhovýchodne od Levíc. Bola postavená z betónu na vrchu Vápnik v roku 1961 ako symbol štábnej pozorovateľne 2. ukrajinského frontu a jeho veliteľa, maršala R. J. Malinovského z rokov 1944-1945, z ktorej riadil maršál Malinovkij boje pri oslobodení Levíc a okolia a pri tzv. Bratislavsko-Brniankej operácii, ktorá priniesla slobodu veľkej časti Slovenska vrátane hlavného mesta Bratislavy

Rozhľadňa je vysoká 9 m a na vyhliadkovú plošinu vedie 41 schodov. V rokoch 2013-2015 bola zrekonštruovaná. V súčasnosti sa o pamätník stará občianske združenie Spoločnosť na obnovu a využívanie pamätníka bojov Červenej armády na vrchu Vápnik, ktoré vzniklo v roku 2013.

Vrch Vápnik (miestnym názvom Šiklóš) je tvorený travertínom (jedna z najväčších travertínových kôp na Slovensku) a je zároveň unikátnym paleontologickým náleziskom - v miestnom lome sa našla napr. zachovaná čeľusť a zuby pravekého nosorožca. Všetky nálezy z náleziska na Vápniku sú uložené v Tekovskom múzeu v Leviciach. Donedávna sa tu získavala aj ušľachtilá odroda označovaná ako "zlatý levický ónyx".

Z rozhľadne sa vám naskytne krásny výhľad na mesto Levice a Levický hrad, na vyhliadku na Levickej Kalvárii, Štiavnické vrchy s vrchmi Sitno a Priesel, rieku Hron, atómovú elektráreň v Mochovciach, Pohronský Inovec, Tríbeč a tiež maďarské pohorie Novohradské vrchy (Börzsöny).

Je otvorená neustále a zdarma.

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo