BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Višegrádske dni

Festival Višegrádske dni je reprezentatívnou antológiou umenia v oblasti divadla, hudby a výtvarného umenia krajín Visegrádskeho zoskupenia – Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska. Košice lákajú na jeho bohatý program koncertmi, divadelnými predstaveniami či výstavami.

Miesto konania podujatia je dôležitým a určujúcim faktorom celého projektu. Košice majú výnimočné danosti. Jednak kvôli svojej geografickej polohe 80 kilometrov od maďarského Miškovca a 200 kilometrov od poľského Krakova, ako aj vďaka svojmu historickému vývoju. Ešte na začiatku minulého storočia boli Košice správnym centrom oblasti, ktorá zahŕňala rozlohu od dvoch krajov v Poľsku až po jeden v Sedmohradsku, teda oblasti, v ktorej žilo obyvateľstvo siedmich národností. Je prirodzené, že boli mestom s multinárodným zložením obyvateľstva.

Od vzniku Československa nastal príliv obyvateľstva českej národnosti, čo ešte umocnilo atmosféru liberálnosti a tolerancie. Tieto podmienky výrazne priali rozvoju umenia, nakoľko stret rôznych národnostných kultúr vždy viedol k vzniku a rozvoju nových artefaktov umenia a k jeho všeobecnej prosperite.

Až druhá svetová vojna a následne socialistická éra s programom vytvárania bariér a rozdeľovania národov tento stáročia trvajúci a prirodzený stav výrazne narušili. Preto je zámerom Višegrádskych dní nadviazať na multikultúrnu tradíciu prostredia a rozvinúť ju prostredníctvom jednotlivých atribútov umenia špičkovej obsahovej a interpretačnej úrovne. Vytváraním priestoru pre druhovú a žánrovú rozmanitosť obohacujú život obyvateľov mesta a priľahlého regiónu a prezentáciou a vzájomnou konfrontáciou nových foriem a súčasných umeleckých trendov v Čechách, Poľsku, Maďarsku a Slovensku podporujú rozvoj poznávania, liberálnosti a tolerancie.

Cieľom tohto úsilia je prostredníctvom komunikatívnosti umenia prispievať k znižovaniu bariér a posilňovaniu pocitu spolupatričnosti a spolunáležitosti obyvateľov Strednej Európy.

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo