BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Roma Spirit 2018

Do nedele 30. septembra má široká verejnosť možnosť nominovať ľudí s dobrým srdcom a organizácie s viditeľnými výsledkami, ktoré zlepšujú život a postavenie Rómov na Slovensku, na prestížne ocenenie Roma Spirit.

Jubilejný, už 10. ročník oceňovania opätovne vyzdvihne príklady dobrej praxe, efektívne programy a projekty a príbehy ľudskosti, ktoré sú skvelou motiváciou a inšpiráciou. Až do konca septembra môžu všetci, jednotlivci i organizácie, navrhnúť na ocenenie toho, kto je podľa nich v oblasti riešenia rómskej otázky na Slovensku nasledovania hodným príkladom. Navrhnúť na ocenenie je možné Róma aj Neróma, či celý tím zaslaním vyplneného formulára poštou, e-mailom alebo vyplnením online formulára priamo na webovej stránke Roma Spirit.

„Roma Spirit vyzdvihuje aktivity, ktoré budujú mosty medzi ľuďmi bez rozdielu pôvodu či národnosti. Všetky prijaté nominácie sú dôkazom viditeľných výsledkov úsilia desiatok ľudí a stále prítomnej tolerancie a morálky v našej spoločnosti,“ vyhlásila Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), organizátor ocenenia. „Ďakujeme všetkým nominovaným za ich aktívny prístup k výzvam, ktoré nás v živote stretávajú, a zároveň ďakujem tým, ktorí zasielajú nominácie a tak nás na výnimočné činy, ľudí a subjekty každoročne upozorňujú,“ dodala.

Zo všetkých zaslaných nominácií vyberie tri postupujúce nominácie v siedmich vyhlásených kategóriách (Obec a mesto, Osobnosť, Kultúra, Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá, Mimovládne organizácie a Čin roka) Prípravný výbor Roma Spirit. „Je dôležité hovoriť o pozitívnych príkladoch. Ocenenie Roma Spirit považuje za vynikajúcu ukážku toho, že všetko sa dá, len treba chcieť,“ vyhlásila Oli Džupinková, moderátorka rádia Expres a členka Prípravného výboru. „Žijeme tu predsa spolu, nie vedľa seba,“ dodala.

Laureátov vyberie medzinárodná Odborná porota a Porota Čin roka 25. novembra 2018, v deň slávnostného galavečera 10. ročníka Roma Spirit 2018. Záznam z galavečera udeľovania ocenení uvedie už tradične RTVS pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.

O Roma Spirit

Vyhlasovateľmi ocenenia Roma Spirit 2108 je Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku.

 

Ocenenie Roma Spirit je udeľované od roku 2009. Za doterajších 9 rokov bolo nominovaných 1 077 subjektov, ocenenie si z rúk vyhlasovateľov a partnerov Roma Spirit prevzalo už 54 laureátov. Osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka. Medzi ocenenými boli v uplynulých rokoch napríklad aj OZ Človek v tísni, Divadlo Romathan Košice, US Steel Košice, Jarmila Vaňová, Spišský Hrhov, Gypsy TV a mnohí iní.

 

 

 

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Projekt vytvoril tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu a verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov. Každoročne približuje širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. Autorkou myšlienky je Ľubomíra Slušná – Franz. www.romaspirit.sk

 

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku. www.acec.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo