BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Silická ľadnica

Silická ľadnica patrí k najvýznamnejším prírodným pozoruhodnostiam Silickej planiny v Slovenskom krase. Nachádza sa na Silickej planine približne 1.5 km západne od obce Silica. Je dlhá 1100 metrov a hlboká 110 metrov.

Do vstupnej časti jaskyne vedie odbočka zo značkovaného turistického chodníka. Jaskyňa je pre verejnosť uzavretá avšak turisti môžu nazrieť do jaskyne z upravenej terasy. Pohyb mimo terasy je zakázaný a nebezpečný.

Jaskyňa bola vytvorená v druhohorných strednotriasových vápencoch Silického príkrovu podzemným tokom Čierneho potoka a je súčasťou Silicko-Gombaseckého podzemného hydrologického systému.

Vstupnej časti sa prejavuje výnimočný botanický a biologický úkaz inverzie flóry a fauny.

Vďaka tejto mikroklíme sú vstupnej časti jaskyne vytvorené vhodné podmienky pre život chladnomilných lesných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre vyššie položené horské pásma.

Vody Čierneho potoka zo Silickej ľadnice tečú do Gombaseckej jaskyne.

Pred zaľadnením bola jaskyňa bola viackrát osídlená.

Archeologické nálezy sa datujú do neolitu, doby bronzovej a laténskej.

Národná prírodná pamiatka je tiež od roku 1995 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo