BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Kostol Sv. Jakuba

Rímsko-katolícky kostol v Levoči, pôvodne gotický, postavený pred rokom 1337. Upravený bol v 15. storočí, v roku 1884 reštaurovaný a po vojnovom poškodení prestavaný v roku 1954.

Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavovanou sakristiou a novou vežou na južnej strane presbytéria. Presbytérium je zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou, ktorá dosadá na oblé prípory s listovcovými hlavicami. V severnej stene presbytéria je gotické pastoforium, zakončené trojlistom a gotický kamenný sedlový portál vedúci  do sakristie. V sakristii sa nachádza zachované gotické okno s trojlístkovou kružbou   a kovanou železnou 

mrežou. Medzi presbytériom a loďou je pôvodne gotický lomený triumfány oblúk.V lodi s rovným stropom (z roku 1954) sú zachované dve gotické konzoly pôvodnej klenby a južný gotický sedlový portál.

Organový chór v západnej časti lode je z roku 1954. V kostole sa zachovali gotické nástenné maľby z čias okolo roku 1430,  v presbytériu sú maľby znázorňujúce scény: Osobitný súd nad dušou Juraja Becseiho, Veraikon, Kristus - trpiteľ s P.Máriou, sv. Jánom evanjelistom a dvoma anjelmi nesúcimi nástroje mučenia, v lodi sv. Martin a Gregor. Ďalšie maľby boli zničené počas II. svetovej vojny. Hlavný oltár pochádza z 19. storočia.

Miesto menzy má rímsky sarkofág z 2. storočia s reliéfnym dekorom a nápisom, nájdený v Aquincu   a dovezený zo Starého Budína. Gotická krstiteľnica je z prvej polovice 14. storočia, kamenná s barokovým tepaným vrchnákom. Barokový kríž, drevorezba z 18. storočia. Monštrancia (rokoko) z polovice 18. storočia s prelamovaným a tepaným dekorom. Kalich (barok) zo začiatku 18. storočia s tepaným dekorom. Kalich (barok) z roku 1845. Pacifikal (barok) z polovice 18. storočia.

 

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo