BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Banskoštiavnický Betlehem

Betlehem v Banskej Štiavnici patrí k najväčším dreveným, pohyblivým betlehemom na Slovenku. V rezbárskej podobe zobrazuje históriu, vývoj a tradície historického baníckeho mesta Banská Štiavnica.  Drevorezba sa skladá troch častí, respektívne je rozdelená do troch motívov.

Prvým motívom je dobývanie zlata a striebra. Základom tejto časti sú permoníci ako vládcovia podzemia. V tejto časti vidieť povrchovú ťažbu, ryžovanie zlata, ako aj premývanie rudy a jej vyvážanie z bane a následné drvenie, triedenie a nahrievanie. Ďalej je tu zobrazené razenie mincí, banský gápeľ poháňaný konskou silou a banský rumpáľ.

Druhým motívom Banskoštiavnického betlehemu je samotný biblický motív, zobrazujúci narodenie Ježiša, ktorému sa klaňajú traja králi, pastieri a baníci.  

Celé to dopĺňa panoráma Banskej Štiavnice so svojimi známymi stavbami. Stredná časť zahŕňa hlavnú ulicu, tzv. Horný Trotuár, na ktorej kráča Salamandrový sprievod. Nechýbajú tu historické školy a botanická záhrada. Badať tu Námestie Svätej Trojice s morovým stĺpom, kostol Svätej Kataríny, Radnicu, Starý zámok alebo Kammerhof (niekdajšie sídlo komorských grófov a hlavnej banskej komory).

Na pravej strane sa nachádza Kalvária so štiavnickou púťou veriacich, kostol Nanebovzatia Panny Márie alebo kostolík Sv. Alžbety. Sú tu zobrazené banícke študentské tradície – Slávnostný Šachtág.

Na ľavej strane drevorezby uvidíte Nový zámok a obliehanie mesta Banská Štiavnica Turkmi, ktorí sa za hradby nikdy nedostali. Pozadie tvorí vrch Sitno aj s rozhľadňou a nechýba tu ani štiavnický Nácko na cestách s povestným kufrom.

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo