BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Levočský dom

Levočský dom na Hlavnej ulici č. 65 patrí spolu s objektom Miklušovej väznice medzi pomerne najzachovalejšie svetské stavby postavené v gotickom slohu.
Výstavba tejto budovy spadá do 80. rokov 15.storočia.

V čase Bachovho absolutizmu bol palác sídlom miestodržiteľstva.

V roku 1542 ho palatín Alexander Thurzo daroval mestu Levoča.

Následne ho v roku 1569 ho mesto odkúpilo späť a zriadilo v ňom hostinec.

V 17.storočí bola čiastočne upravená v renesančnom slohu a obohatená budovou arkádou vo dvore.

V 18.storočí sa na nej uskutočnili stavebné úpravy v barokovom slohu.

Reštaurátorskými prácami v rokoch 1908-1910 bola budova nevhodnými zásahmi budova značne poškodená.

Autorom prestavby bol Otto Sztehlo.

Jej vonkajšie fasády spolu s arkierom nad vchodom boli pozmenené.

V pôvodnom stave ponechali okenný rám na bočnej fasáde, neskorogotické portály vnútri, sieťovú rebrovú klenbu v dvoch miestnostiach na prízemí a renesančné arkády.

Dom patril v rokoch 1542-1569 mestu Levoča, ktorá ho dostala ako dedičstvo po svojom rodákovi a zámožnom obchodníkovi Alexejovi Turzovi, manželovi Anny Satmáriovej.

Keď budovu odkúpilo mesto Košice, zriadili v ňom prícestný mestský hostinec, neskôr v nej umiestnili tlačiareň Jána Festha.

Dodnes tradovaný názov Levočský dom pripomína, že kedysi táto budova – pôvodne obytný dom bohatej košickej obchodníckej rodiny Satmáriovcov patrila Levoči.

Levočský dom jee známy aj tým, že v ňom funguje najstarší hostinec s nepretržitou prevádzkou na Slovensku.

Patrí medzi najstaršie reštaurácie na svete.

V súčasnosti sa tu nachádza reštaurácia pivovar Hostinec s moderným dizajnom spojeným s gotikou.

Novozrekonštruovanej reštaurácií dominuje srdce pivovaru – trojnádobová varňa s medeným dizajnom a objemom 5hl.

Spilky a ležiacke pivnice sú obhospodarované 12timi 10hl CK tankami ukryté v stredovekej pivnici.

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo