BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny 

Výsledky desaťročného terénneho výskumu vtáctva približuje aktuálna výstava Vtáky Gemerskej pahorkatiny, ktorá je do 10. mája sprístupnená v priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote. Počas trvania výskumu odborníci zaznamenali dovedna 129 druhov vtákov, z toho 90 hniezdičov a 20 druhov európskeho významu.

„Návštevníci ich môžu bližšie spoznať pomocou dermoplastických preparátov, fotografií a krátkych popisov. Vychutnajú si tiež atmosféru údolí miestnych potokov s lúkami prostredníctvom nahrávok vtáčieho spevu,“ priblížila biologička.

Gemerská pahorkatina nie je národným parkom ani chránenou krajinnou oblasťou, no podľa Gálffyovej sa v nej napriek tomu nachádzajú rozľahlé lesy, údolia meandrujúcich potokov, väčšie a menšie vodné plochy, ale i dedinky, sady, záhrady a polia. „Aj táto pestrosť rôznych typov biotopov, ktoré sa striedajú na pomerne malom území, spôsobila, že napriek malej rozlohe tu stretneme mnoho druhov vtákov. Väčšina druhov tu hniezdi, no veľa z nich sem zalieta za potravou, zastavuje počas migrácie či zimuje,“ dodala.

V rámci výstavy sú v GMM pre školské skupiny pripravené tiež prednášky na rovnomennú tému. „V apríli pripravujeme pre verejnosť ďalší cyklus prednášok, v rámci ktorých sa budú môcť zoznámiť s tunajšími vtáčími obyvateľmi ešte podrobnejšie,“ zakončila biologička.

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo