BA
BB
KE
NI
PO
TN
TT
ZA

Prihlásenie

Nahrávanie videa ...

Počasie

In-počasie
LenPoSlovensku

Arborétum Mlyňany


Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied je chránený areál v obci Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce. Má rozlohu 67 ha, a za chránený areál bol vyhlásený v roku 1951. V súčasnosti je arborétum vedeckým pracoviskom SAV.

Štefan Ambrózy po svadbe s Antóniou Migazz získal veľkostatok v Mlyňanoch, ku ktorému prikúpil lesík pri Vieske nad Žitavou. Tu sa rozhodol dokázať životaschopnosť cudzokrajných v našich podmienkach. Jeho sen vychádzal z jeho ciest do južného Talianska charakteristického vždyzelenou vegetáciou. Spočiatku boli Ambrózyho snahy vnímané s nedôverou a rozpakmi dokonca aj medzi znalcami, no už začiatkom 20. storočia sa arborétum dostalo do povedomia odbornej verejnosti ako prvý vždyzelený park v strednej Európe. 

Dnes Arborétum pozostáva z niekoľkých častí, ktoré majú rozdielny charakter a samozrejme v nich možno nájsť rôzne zloženie flóry. Najstaršou a tiež najväčšou časťou Arboréta je pôvodný Ambrózyho park, ktorý, ako už bolo spomenuté, bol ovplyvnený stredozemnou vegetáciou. Tu sa nachádza aj kaštieľ z roku 1894. V okolí kaštieľa je neuveriteľné množstvo rododendrónov a azaliek, ktoré v máji a júni tradične lákajú najväčšie množstvo turistov. 

V Ambrózyho parku je tiež jeden z najvzácnejších exemplárov – 35-metrový sekvojovec mamutí, ktorý je však dnes už poškodený víchricou, ktorá sa arborétom prehnala v lete 2008. Dajú sa tu nájsť aj staré exempláre borievok virgínskych, tují obrovských, borovíc ťažkých a cédrovcov zbiehavých, staré jedince cezmín ostrolistých a ďalšie druhy vždyzelených krov.

Asi najmalebnejšou je Východoázijská plocha, ktorá vznikla vďaka expedícii do Číny v roku 1960. V tom čase už Arborétum patrilo pod Slovenskú akadémiu vied. Okrem viac ako 1400 druhov rastlín a drevín z oblastí strednej Ázie, Kaukazu, Kórey, Japonska, severnej, strednej a južnej Číny, Himalájí a Ďalekého východu, je tu viacero vodných plôch a pagod. Najväčší zážitok z tejto plochy si odnesiete na jeseň, keď má väčšina drevín prekrásne sfarbené listy a dekoratívne plody.

Úplne iný charakter má Severoamerická plocha, kde návštevník nájde veľké trávnaté plochy a ojedinele rastúce stromy. Dominantou tejto plochy je zrub pri jazierku a nad ním skalnatá kaskáda so sezónnym vodopádom.

Najnovšou časťou Arboréta je Kórejská plocha, kde rastie napríklad borovica hustokvetá, ebenovník ďatľový, orgován skorý, pajazmín úzkolistý a zlatovka skorá – všetko rastliny, ktoré boli privezené z expedícií do Severnej Kórey. 

Slovenská plocha sa nachádza pri vstupe do Arboréta a nachádzajú sa tu ukážky domácich drevín vrátane ohrozených drevín Slovenska. Chodník vedie popri skupinách borovice limbovej, smreka obyčajného, buka lesného, duba letného, duba cerového až k porastom topoľa bieleho a topoľa osikového.
Arborétum Mlyňany je nielen skvelou príležitosťou na štúdium drevín, ale aj skvelým tipom na celodenný výlet s rodinou.

Foto: www.skrz.sk

Súťažná otázka
Súťaže sa môžete zúčastniť do 01.01.1970

Súťaž je ukončená.

Zadajte Vaše heslo